Молочна продукція вищої якості

Nov 16, 2017 5:00:44 PM

Куштуючи  кефір чи йогурт, випиваючи склянку молока або ласуючи молочним десертом вiд ТМ «Гармонiя», споживач сподівається, що і необхідною енергією організм заряджає,  і користь від цих продуктів отримує. Адже корисність молочних продуктів для дитячого та дорослого організму вже ні в кого не викликає сумніву. Й сподiвання його не марнi. Виробник  молокопродуктiв ТМ «Гармонiя»,  Лубенський молочний завод особливу увагу приділяє забезпеченню якості виробленої продукції.

На державному рівні якість та безпечність молочних продуктів регламентується цілою низкою державних стандартів на кожен вид молочної продукції. Тож на упаковці будь-якого молокопродукту підприємства, асортимент якої налiчує понад 150 видiв, є  обов'язкове посилання на ці стандарти, обовязково вказується дата та номер партії, за якою легко відслідкувати який саме працівник фасував партію.

Якість і безпека продукції, що випускає наш молокозавод, контролюється на всіх етапах виробництва – з моменту отримання молока  у господарств – постачальникiв,  до готового продукту, який чекає на споживача на полицях магазинiв.

Цим займається великий пiдроздiл виробництва – департамент лабораторного контролю та промсанітарії ТОВ «Лубенський молочний завод». У сферi дiяльностi виробничої лабораторiї - контроль вхiдної сировини, компонентiв, допомiжнiх матерiалiв й контроль санiтарного стану виробництва.

Взагалi, роботу такого надзвичайно вiдповiдального пiдроздiлу можна подiлити на декiлька етапiв: перший – пiд час приймання молока. Другий – у процесi виготовлення продукцiї. Третiй – етап контролю готового продукту, бо сертифікати якості формуються на кожну партію,  після перевірки на відповідність всіх показників.

Всi цi процеси здiйснюють п’ять  лабораторiй підприємства, якi є атестованими, мають свiдоцтво про атестацiю: центральна лабораторiя, лабораторiї  у приймальному вiддiленнi, цеху масла й морозива, сирного цеху й мiкробiологiчна. Тут працює квалiфiкований персонал, є високотехнологiчне обладнання,  прилади, всi необхiднi реактиви, також iншi матерiали, якi необхiднi для роботи лабораторiї.

Коли молоко потрапляє на виробництво, його зустрічають працівники, які стежать за тим, щоб воно було відповідної якості. На цьому етапi здійснюється вiдбiр проб вiд кожної партiї молока й визначаються в ньому показники якостi.

Наступний етап контролю -  по ходу технологiчного процесу при виробництвi кожного виду продукцiї. В лабораторiї визначається якiсть готової продукцiї по органолептичних, фiзико-хiмiчних, мiкробiологiчних показниках.

Значна увага придiляється перiодичному контролю по показниках бактеріальної безпеки: наявнiсть пестицидiв, токсичних елементiв, радiонуклiдiв, нiтратiв, ГМО, гормонiв, антибiотикiв. Цi надзвичайно важливi дослiдження готової продукцiї проводяться в акредитованих незалежних лабораторiях, з якими ТОВ «Лубенський молочний завод» уклав договори, зокрема, лабораторiя Держпродспоживслужби.

Також важливим є те, що постiйно здiйснюється вхiдний контроль компонентів таких, як родзинки, какао, курага, цукор, ванiлiн, наповнювачi фруктовi, якi молокозавод закуповує в постачальників.  Спочатку ретельно вибираются постачальники, при цьому головна увага придiляється якостi їх продукцiї. Далi вивчаються супроводжуючi документи до цих компонентiв, протоколи на показники їх безпеки. А от їх мiкробiологiчнi показники  визначаються в лабораторії молочного заводу, адже вони впливають на строк придатностi продукції ТМ «Гармонiя».

Неабияка роль у технологiчному процесi виробництва продукцiї ТМ «Гармонiя» вiдведена закваскам. Адже пiдприємство використовує унiкальну систему внесення заквасок, яка забезпечує герметичнiсть цього процесу. Пiдбором заквасок кисломолочної продукцiї займається департамент лабораторного контролю разом з технологiчною службою пiдприємства. 

«Постачальники наших заквасок - розповiдає начальник Департаменту лабораторного контролю та промсанітарії товариства Iрина Вiльхова, - це вiдомi  провiднi фiрми  Європи, з якими ми спiвпрацюємо вже багато рокiв. Використовуємо ми закваски прямого внесення, тому що такий спосiб виробництва зменшує ризики занесення сторонньої мiкрофлори при виробництвi продукцiї. Тобто, ми отримуємо в стерильних умовах упаковану закваску у замороженому виглядi, вона транспортується в спецiальних контейнерах, якi пiдтримують температуру близько  -40 градусiв С, потiм зберiгаємо у спецiальних ларях при температурi -45 градусiв С. Коли виготовляємо продукт, беремо цю закваску й обробляєм, щоб була знезаражена упаковка зовні i вносимо прямо в пiдготовлене молоко. Таким чином, ми виключаємо тi етапи, на яких є ризик попадання сторонньої мiкрофлори з повiтря, з обладнання, зовнi. Це забезпечує тривалi строки зберiгання продукцiї.

Наша продукцiя має в основному термiн придатностi не бiльше 14 дiб,  - продовжує Ірина Вадимiвна, -  оскiльки термiнiзованої продукцiї немає, вся вона «жива». Продукція  ТМ «Гармонiя» мiстить молочнокислу  мiкрофлору, яка при вiдповiдному споживаннi є корисною для органiзму людини. Тому в нас немає довготривалих строкiв зберiганя, адже мiкрофлора розвивається.

Також окремо зупинюсь на таких продуктах, як «Бiфiлайф» i «Стевiялакт».

«Бiфiлайф» – це продукт, який сквашується закваскою з використанням бiфiдобактерiй п’яти видiв. На упаковцi ми вказуємо, якi саме види бiфiдобактерiй. Вiдрiзняється  вiн тим, що має невисоку кислотнiсть i м’який смак, а також бiфiдобактерiї, якi кориснi для органiзму людини. «Стевiялакт»  - у готовий кисломолочний продукт, який отримуємо у процесi сквашування,  додаєм стевiю. Має солодкуватий присмак, але вiдрiзняється тим, що безпечний для вживання також i людям, хворим на цукровий діабет».

Перш ніж потрапити на полиці магазинів, продукт проходить карантин - час, коли його перевіряють на відповідність поставленим вимогам щодо якості та безпеки. У пiдсумку,  жоден пакет з молочним продуктом  ТМ «Гармонiя» з заводу не виїжджає, поки департамент контролю не пiдтвердить, що дiйсно всi показники вiдповiдають держстандартам.

Тож будьте певнi,  продукцiя ТМ «Гармонiя» вiдповiдає показникам безпеки, що пiдтверджується експертними висновками, протоколами дослiджень. Адже виробництво безпечного й якiсного продукту – це основний принцип ТОВ «Лубенський молочний завод».

З турботою про Вас, ТМ «Гармонiя»

 

Записатися на екскурсію
Запрошуємо на екскурсію на завод ТМ «Гармонія», в м Лубни. Який шлях має здолати молоко, перш ніж воно перетвориться на сметану чи йогурт? Пропонуємо дізнатись про це на екскурсії. Ви заглянете в виробничі цехи, своїми очима побачите етапи виробництва молока та молочних продуктів. Екскурсія розрахована на учнів середньої і старшої школи, а також буде цікава дорослим.
Якщо хочете дізнатися більше, то залиште свої дані і ми Вам зателефонуємо!
Дякуємо. Найближчим часом ми з Вами зв'яжемося.